ذهن شما طراح سرنوشت شماست.

زندگی نامه موفق ها

نام و نام خانوادگی: مارک الیوت زاکربرگ تاریخ تولد: 14…