ذهن شما طراح سرنوشت شماست.

پی دی اف

این تعهد نامه مختص افرادیست که موفقیت رو هدف قرار…
نام کتاب : The Science of Getting Rich نام فارسی…