ذهن شما طراح سرنوشت شماست.

کارگاه های آموزشی

بررسی کوانتومی جهان هستی
مفهوم ارتعاش و بسامد
ساختار کلی جهان هستی
راز اصلی جذب ثروت
قانون جذب واقعی چیست؟
چرا قانون جذب معکوس عمل میکند
قوانین شرطی سازی ارتعاشی
تکنیک های قدرتمند همسان سازی ارتعاشی
پاکسازی چاکراها وارتعاشات
هاله بینی(سورپرایز ویژه)
تکنیک هیپنوتیزم بیدار
تکنیک تاثیر روی دیگران از راه دور
تکنیک هیپنوتیزم از راه دور
اسرار تجسم خلاق
اسرار ساخت جملات جادویی
نقش خداوند در قانون جذب
چرا دعا باعث فقر و بدبختی می شود؟
طلسم چیست؟
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای خلق اهداف
آموزش تخصصی هدف سازی
آموزش کشف باورهای مخرب
تکنیک های پرتاب ارتعاش به کائنات
چگونه حال بد را تبدیل به حال خوب کنیم؟
چگونه بصورت ناخودآگاه پول و ثروت جذب کنیم؟
چگونه عشق و شخصیت مورد نظرمون رو جذب کنیم
اسرار چاکراها در قانون جذب
بررسی سطوح منطقی ذهن
پرسش و پاسخ های خصوصی